Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unity
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000637
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11050 €
Sumár projektu:Projektom je mládežnícka výmena, ktorá bude trvať 9 dní a bude prebiehať na Slovensku. Cieľovou skupinou projektu je mládež vo veku 13-18 rokov. Bude to česko-slovenské stretnutie 30-člennej skupiny . Výstupom projektu budú spoločne vytvorené pravidlá priateľstva a solidarity, ktoré sa stanú mottomorganizácii a budú ďalej šírené medzi mládežou. Medzi očakávané dopady na účastníkov je nadobudnutie kompetencií, pomocou ktorých budú vedieť asertívne komunikovať, osvoja si tímovú spoluprácu, vďaka tomu budú vedieť predchádzať konfliktom v rámci svojej skupiny, ako aj voči svojmu okoliu.
Koordinátor:Depky group