Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznaj sám seba - Know thyself
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000629
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19740 €
Sumár projektu:Projekt ZŠ Slatinské Lazy v spolupráci s občianskym združením Aktívne mesto predstavuje 7 dňovú mládežnícku výmenu (Slovensko, Španielsko, Poľsko a Turecko) s prípravnou návštevou. Projekt navrhujem dopracovať podľa pripomienok a opäť predložiť v najbližšom predkladacom termíne programu.
Koordinátor:Základná škola Slatinské Lazy