Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Názov: It´s time to move on
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000607
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15000 €
Sumár projektu:Projekt sa odohráva v Starej Bystrici kde sa stretnú mladí ľudia z Rumunska, Lotyšska, Českej Republiky, Maďarska a Slovenska. Projektom "It´s time to move on" chce aplikant zobudiť mladých ľudí z pasivity a motivovať ich k aktívnemu zapojeniu sa do života okolo nich, k aktívnej participácii, k medzinárodným aktivitám, využitiu ich zručností, vedomostí a zároveň ich rozšíriť o nové kompetencie. Aby si zažili si na vlastnej koži, čo dokážu svojimi nápadmi, svojou akčnosťou. Cieľová skupina sú mladí ľudia vo veku od 14- 17 rokov ( najmä z nedostatkom príležitostí) Projekt trvá 9 dní a zúčastní sa ho 34 účastníkov.
Koordinátor:detská organizácia FÉNIX,o.z