Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KREA(C)TIVE PARTNESHIP
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000599
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:1998 €
Sumár projektu:Projekt zahrňujúci 4 mobility pracovníkov s mládežou: 1x contact making seminar (CMS) na Slovensku, 3x study visit v CZ, LT, RO; podáva OZ Tyminán z Kremnice. Projekt vytvára partnerstvá medzi organizáciami zo SR, CZ, LT, RO a HU. Cieľmi projektu je priniesť do organizácie nové aktivity, inovatívne metódy práce s mládežou, získať informácie o EDS organizácii v CZ, nadviazať trvalé partnerstvá, pripraviť 2 projekty KA2 a zatraktívniť program Erasmus+ medzi mladými. Počas študijných návštev budú natočené napr. aj videodokumenty Ako sa žije mladým ľuďom v Brne, v Jurbarkase a Bacau. Počas CMS bude v programe aj spoznanie širšieho regiónu, prezentácia Erasmus+ pre verejnosť, príprava EDS projektov.
Koordinátor:TYMIÁN