Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Know the past, build the future
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000595
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8710 €
Sumár projektu:Projekt EDS predkladá organizácia TANDEM z Komárna, ktorá plánuje hosťovať dobrovoľníkov prvýkrát. Organizácia pripravuje rôzne podujatia na rozvoj jednotlivcov, skupiny a organizácie. Plánujú hosťovať 2 dobrovoľníkov z Maďarska a Rumunska po dobu 6 mesiacov. Dobrovoľníci sa budú zapájať do aktivít organizácie ako je napr. projekt Labyrint (týždenný festival), projekt Tales from Life (zameraný na komunikáciu so staršími ľuďmi na juhu Slovenska), projekt DiNaMi a projekt Step by step (projekty zamerané na stredné školy) a o ďalších pravidelných aktivít organizácie.
Koordinátor:TANDEM n.o.