Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stanica - Open Cultural Space 2015/2016
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000592
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21768.5 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu je intergrácia troch dobrovoľníkov v tejto organizácii, zužitkúvajúc ich existujúce schopnosti a skúsenosti a zároveň rozvíjajúc nové praktické, aj teoretické vedomosti, ktoré nadobudnú v prostredí nezávislej kultúrnej inštitúcie. Dobrovoľníci sa stanú členmi multifunkčného tímu, v ktorom všetci pracujú za neustáleho vzájomného neformálneho a informálneho učenia. Ako sa pracovníci učia navzájom, tak aj dobrovoľníci budú súčasťou tohto procesu, ktorý sa týka všetkých oblastí práce potrebných pre prevádzku modernej kultúrneho inštitúcie. Jedným okruhom aktivít dobrovoľníkov bude asistencia pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí (PR, plánovanie, komunikácia s hosťami, umelcami, divákmi, foto dokumentácia, etc) a realizácii vzdelávacieho programu pre deti a dospelých.
Koordinátor:Truc sphérique