Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graphical Facilitation
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000579
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:39205 €
Sumár projektu:Predkladateľ prostredníctvom multilaterálnej výmeny chce priniesť nové metódy neformálneho vzdelávania pre organizácie zúčastnené na projekte. Na projekte oceňujem kvalitu jeho spracovania vo všetkých častiach žiadosti od určenia cieľov, aktivít ktorými ich žiadateľ bude napĺňať, cez metodiku, podrobnú prípravu, rovnomerné zapojenie všetkých partnerov výmeny, hodnotenie i dopady projektu na účastníkov a organizácie, a tiež šírenie výsledkov v programovýchinách prostredníctvom zdielania naučeného. Kladne hodnotím široké zastúpenie partnerskýchín s veľkým potenciálom vzájomného obohatenia na základe kvality vybraných partnerských organizácii. Určené hlavné témy projektu žiadateľ rieši projektovými aktivitami. Projekt významne prispeje k rozvoju mobility mládeže a medzinárodnej spolupráce. Predkladateľ má jasne pomenované kľúčové kompetencie, ktoré budú účastníci rozvíjať počas realizácie projektu. Dopad projektu žiadateľ popisuje komplexne vzhľadom na jednotlivé cieľové skupiny a organizácie ktorých sa projekt dotkne. Projekt svojimi aktivitami prispieva k rozvoju mladých ľudí a tak k napĺňaniu cieľov programu Erazmus+
Koordinátor:Občiansky spolok