Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabačka Kulturfabrik
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000573
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:24614 €
Sumár projektu:Hotiteľskou organizáciou pre 4 dlhodobých dobrovoľníkov z FR, PL, ES a Albánska je občianske združenie Bona Fide zo Slovenska. Vysielajúcimi organizáciami sú GWENNILI, ASOCIACION BUILDING BRIDGES, STRIM, SHOQATA "MEGAPHONE". Účastníci projektu sú už vybratí pričom nepatria medzi znevýhodnené skupiny mládeže. Kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik sídli v Košiciach a jeho činnosť je zastrešovaná občiansky združením BONA FIDE. Tabačka Kulturfabrik mapuje a prezentuje súčasnú miestnu a medzinárodnú produkciu v oblasti hudby, tanca, divadla, výtvarného umenia, literatúry, filmu, dizajnu a architektúry. Je platformou pre neformálne vzdelávanie, spoločenské projekty a priestorom pre tvorbu.
Koordinátor:Bona Fide