Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDS v Quo Vadis
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000572
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10675.5 €
Sumár projektu:OZ Priatelia Quo Vadis z Bratislavy vzniklo v roku 2010 ako čisto dobrovoľnícka organizácia za cieľom zabezpečiť chod domu Quo Vadis. Hlavným prvkom jeho činnosti je prevádzkovanie dobrovoľníckej kaviarne.Dve dobrovoľníčky pochádzajúce z Nemecka (na 306 dní) a Rumunska (na 152 dní) budú počas svojej EDSky pomáhať pri príprave rôznych podujatí, pracovať v kaviarni, pomáhať s výučbou cudzích jazykov v škole, viesť nemecké a anglické konverzácie v našom centre, starať sa o propagáciu organizácie, pripravovať dekorácie domu, viesť kreatívne a umelecké workshopy a mnohé iné.
Koordinátor:Priatelia Quo Vadis