Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Time to think differently
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000571
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17220 €
Sumár projektu:Projekt Time to think differently! je mládežnícka výmena, ktorej sa zúčastniainy Slovensko,Rumunsko a Poľsko. Projektu sa zúčastnia 45 mladí ľudia, 27 z nich sú znevýhodnení mladí ľudia, ktorí žijú alebo v minulosti vyrastali v detských domovoch. Hlavný ciel projektu je zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností mladých ľudí vrátane mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami a podporovať účasť na demokratickom živote v Európe a trh práce, aktívne občianstvo a sociálne začlenenie.
Koordinátor:Generácia bez bariér