Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Take Your Chance
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000568
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5275 €
Sumár projektu:"Predložený projekt je projektom Európskej dobrovoľníckej služby v trvaní 9 mesiacov. Žiadateľom je skúsená organizácia Mladiinfo Slovensko, ktorá plánuje vyslať dobrovoľníka do Mladiinfo International v Macedónsku. Hostiteľská organizácia má taktiež dlhoročné skúsenosti s hosťovaním dobrovoľníkov EDS. Dobrovoľník nie je zatiaľ identifikovaný. Očakávaný dopad projektu na dobrovoľníka zahrňa viaceré vzdelávaci výstupy, ktoré sú vzhľadom na dĺžku projektu a kultúrne prostredie dosiahnuteľné. "
Koordinátor:Mladiinfo Slovensko