Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tancovanie bez bariér - Dance without barrier
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000567
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21300 €
Sumár projektu:Projekt je mládežnícka výmena ktorej sa zúčastnia okrem TK DANUBE partneri z Maďarska a Poľska. Aktitvity potrvajú 8 dní, pričom sa ich zúčastní 20 mladých ľudí. Hlavným cieľom projektu je inklúzia mladých ľudí so zdravotným postihnutím.
Koordinátor:TK DANUBE