Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Divadlom proti bezdomovectvu mládeže
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000566
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18085 €
Sumár projektu:Tréning je určený pre 20 pracovníkov s mládežou, ktorí sa venujú mladým ľuďom ohrozeným sociálnou inklúziou (neukončené vzdelanie, mládež z detských domovov...). Cieľom projektu je osvojenie si nových metód práce s mládežou, zdieľanie príkladov dobrej praxe. Súčasťou projektu je využívanie divadla a umeleckých metód ako nástroja pre práce s bezdomovcami. Samotný projekt má okrem divadla presah na celkovú prácu s mládežou, kedy sa pracovníci s mládežou stávajú mentormi, psychológmi a motivátormi pre mladých ľudí bez domova.
Koordinátor:Divadlo bez domova