Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social Entrepreneurship for Youth Work
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000564
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:41500 €
Sumár projektu:Nezisková organizácia ZK IMA Pcolka predkladá projekt s názvom „Social Preneurship for Youth Work“, ktorého téma – Sociálne podnikanie v práci s mládežou – je v súčasnosti aktuálna a naberá na význame. Do projektu je zapojených 8ín – 4iny programu (SK, SP, ITA, PL) a 4 krajiny Východného partnerstva (Gruzínsko, Moldavsko, Bosna a Herzegovina, Ukrajina). Hlavné aktivity projektu sú rozdelené na dve časti – Mobilita PsM, ktorá je plánovaná pre začiatkom októbra 2015 na Slovensku, Prípravná návšteva (koniec októbra 2015) a Výmena mládeže, ktorá by sa mala konať v Tbilisi, v Gruzínsku začiatkom novembra 2015. Gruzínsko ako hosťujúca krajina bolo zvolené z logických a praktických dôvodov – organizácia práve pracuje na projekte sociálneho podnikania týkajúceho sa vytvorenia prvého „Co-working place“ – akéhosi zdieľaného priestoru pre mladých ľudí v Gruzínsku. Pre účastníkov to bude priama skúsenosť, praktický príklad a prípadová štúdia. Projekt sa okrem témy Podnikanie venuje témam Problematika trhu práce zahrnujúc kariérne poradenstvo a zamestnanosť mládeže a Mládež. Aktivity sú zamerané na uplatnenie teórie v praxi, tzn. naučené vedomosti a zručnosti budú využité na tvorbu projektov priamo na výmene mládeže.
Koordinátor:ZK IMA Pčolka