Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creative Youth
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000560
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15341 €
Sumár projektu:Projekt je projektom zameraným na hosťovanie ale aj vysielanie dobrovoľníkov na dlhodobú aj krátkodobú EDS. Keric plánuje na Slovensku hosťovať troch dobrovoľníkov z trochín - Ruska, Holandska a Talianska. Taktiež chce vyslať piatich dobrovoľníkov na krátkodobú EDS do Ruska a jedného na dlhodobú EDS. Ďalej je plánovaná jedna dlhodobá EDS vo Švédsku a dve v Arménsku a Bielorusku. Dokopy sa jedná o 12 mladých ľudí, ktorých chce Keric vysielať alebo hosťovať na EDS.
Koordinátor:OBČIANSKE ZDRUŽENIE KERIC