Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cross the culture
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000544
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:14240 €
Sumár projektu:Ide o projekt multikultúrnej mládežníckej výmeny štyroch partnerov zo Slovenska, Lotyšska, Arménska a Gruzínska, ktorá sa má uskutočniť v Gruzínsku. Účastníci sú mladí ľudia nad 16 rokov, ktorí sa prihlásia prostredníctvom verejnej výzvy a majú záujem o tému kultúra.
Koordinátor:By-Danube Active Young People