Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malá škola života
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000536
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13315 €
Sumár projektu:Projekt Malá škola života je určený pre 26 detí a mladých ľudí z detských domovov, slovenských rodín a rodín žijúcich v Českej republike. Mládežnícka výmena sa uskutoční v slovenskej obci Chocholná-Velčice, kde budú bývať v penzióne rodinného typu a v priľahlej chate. Z ČR príde 13 účastníkov a 2 vedúci, ktorí s nimi dlhodobo pracujú a majú odborné vzdelanie na prácu s mládežou z detských domovov. Slovenská strana vysiela tiež 13 účastníkov, 2 vedúce a 1 zdravotnú sestru. Projekt má podporiť proces osamostatňovania sa a pomôcť im stať sa plnohodnotnou časťou spoločnosti. Projektu sa zúčastnia deti z detských domovov aj z bežných rodín. Cieľom tejto dimenzie je búrať predsudky, podporiť vzájomnú dôveru, spoznať to, čo ich spája. Súčasťou projektu budú živé knihy bývalých "domovákov" o skúsenostiach s hľadaním zamestnania, o príležitostiach, ktoré vytvára dobrovoľníctvo. Medzi používanými metódami bude napr. aj skupinová práca na získanie schopnosti pracovať v tíme, priamy nácvik mäkkých zručností, ankety, kvízy, energizéry, či lámače ľadov. Dlhodobým prínosom projektu by mal byť zvýšený záujem mladých ľudí o zamestnanie, resp. rozbehnutie vlastného podnikania, záujem o aktívny spôsob života ale aj kultúry.
Koordinátor:silnejší-slabším