Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discover the world of business
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000535
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10350 €
Sumár projektu:Neformálna skupina MVA z Rovinkyje aktívna skupina v mládežníckej práci a projekt je zameraný na tému podnikania. Jeho ciele sú: zvýšiť zamestnanosť, motivovať mládež k aktivite, naviesť nezamestnaných ľudí na cestu podnikania, zlepšiť komunikačné schopnosti mládeže, odstrániť jazykové bariéry, vytvoriť medzinárodné kontakty medzi mladými. Do projektu sa zapoja 4 partnerskéiny: Poľko, Chorvátsko, Estónsko a Litva v počte 25 účastníkov (5 účastníkov za 1 organizáciu). Aktivita prebehne vo Zvolene počas siedmych dní, s použitím metód neformálneho vzdelávania ako prednáška, diskusia, skupinová práca, brainstorming, simulácia, prípadové štúdia.
Koordinátor:Neformálna Skupina MVA