Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po stopách minulosti
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000526
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:37319 €
Sumár projektu:Projekt "Po stopách minulosti" predkladá občianske združenie Centaurus, ktoré sa zameriava najmä na podporu zachovania kultúrno-historického dedičstva, prírodných hodnôt a tradícií v regióne, a to prostredníctvom rôznych aktivít a foriem umenia. V projekte bude hosťovať 7 dobrovoľníkov z Lotyšska, Srbsko a Gruzínsko, aktivity projektu budú prebiehať od júna 2015 do mája 2016. Cieľom projektu je zvýšiť viditeľnosť a turistický ruch regiónu prostredníctvom záchrany kultúrnej pamiatky, propagovať spoločnú európsku históriu a neformálne učenie prostredníctvom umenia a tradičných remesiel, zlepšiť digitálne zručnosti, organizačné schopnosti, projektové myslenie a podnikavosť dobrovoľníkov, environmentálne povedomie a zdravý životný štýl.
Koordinátor:Centaurus o.z.