Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Space for culture 2015
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000516
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16501 €
Sumár projektu:Poslaním projektu organizácie A4 je dlhodobá podpora inovačnej umeleckej tvorby, prezentácie a vzdelávania v oblasti súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, vizuálnej kultúry a umenia nových médií. Multikultúrny charakter projektu Priestor pre kultúru 2015 prispeje k rozvoju miestnej scény a obohatí existujúcu komunitu. Hosťovaní budú dvaja dobrovoľníci, v období od septembra 2015 do augusta 2016. Dobrovoľníci sa stanú súčasťou kultúrnej platformy, ktorá im dá príležitosť zdieľať ich schopnosti a skúsenosti.
Koordinátor:A4 - Asociacia zdruzeni pre sucasnu kulturu