Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hľadajme k sebe cesty
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000501
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9690 €
Sumár projektu:Projekt súkromného CVČ z Banskej Bystrice predstavuje mládežnícku výmenu (Slovensko, Česká republika a Španielsko) pre tvorivé využitie hudby na vytváranie atmosféry tolerancie, inklúzie a prekonávania predsudkov a bariér u mládeže. Aktivít, ktoré sa budú konať od 10.8. do 14.8.2015 v Banskej Bystrici a zúčastní sa ich 28 mladých ľudí. Cieľom projektu je vytvoriť nástroj na princípe muzikoterapie slúžiaci na inklúziu zraniteľných skupín mládeže.
Koordinátor:Súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, Banska Bystrica