Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pridáš sa?
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000490
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:31654 €
Sumár projektu:Projekt predstavuje dlhodobú EDS dobrovoľníkov z Nemecka a Bieloruska, po dvoch účastníkoch dva roky po sebe. Dôraz projektu je na zmysluplné využívanie voľného času mladými ľuďmi a osobnostný rozvoj. Pridanou hodnotou projektu by malo byť vytváranie medzinárodných mostov medzi dobrovoľníkmi z inýchín. V tomto projekte sa chce organizácia zamerať na aktívnejšie zapojenie mladých ľudí do aktivít miestnej komunity a propagácie EÚ a zdravého životného štýlu. Aktivity projektu budú prebiehať od augusta 2015 do augusta 2017.
Koordinátor:Spoločenstvo evanjelickej mládeže-OCSEMPuchov