Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustainable lifestyle and Permaculture
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000448
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8208 €
Sumár projektu:Dobrovoľník z Rumunska sa zúčastní Európskej dobrovoľníckej služby v Zaježovej. Projekt je realizovaný organizáciou Pospolitosť pre harmonický život. Dobrovoľník bude žiť na farme spolu s ďalšími zahraničnými dobrovoľníkmi, ktorí tu už taktiež vykonávajú aktivity podporené z programu a ich aktivity smerujú k udržateľnosti pre turistických návštevníkov. Dobrovoľníci na farme žijú nízkonákladovým alternatívnym spôsobom života, pričom sa učia vyrábať si vlastné potraviny, odev a iné veci potrebné k životu. Aktivity budú prebiehať od júna 2015 do mája 2016.
Koordinátor:Pospolitost pre harmonický život