Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POVEDZME NIE RASIZMU V ŠPORTE
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000439
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20673 €
Sumár projektu:Projekt multilaterálnej mládežníckej výmeny podáva Základná škola v Žiline, zameraná na výuku športu a jazykov. Do výmeny budú zapojení stabilní partneri zo Slovenska, Nemecka, Estónska a Francúzska, ktorých medzinárodná spolupráca trvá už štyri roky. Témou projektu bude rasizmus v športe. Do projektu bude zapojených 65 účastníkov a konať sa bude od 4.8. do 14.8. 2015
Koordinátor:ZŠ s MŠ Školská 49