Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA219-008889
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:147040 €
Koordinátor:Zakladná škola s materskou školou F. J. Fugu
Vinné