Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na vandrovke s číslicami
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA219-008881
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:70040 €
Koordinátor:Súkromná základná škola, ul. SNP 96/366, Nová Dubnica
Nová Dubnica