Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA204-008958
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:171510 €
Koordinátor:Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
Bratislava