Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovácie v kognitívnych tréningoch pre dospelých na európskej úrovni
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA204-008946
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:89314 €
Koordinátor:Centrum MEMORY