Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Life from soil
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA204-008930
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:226461 €
Koordinátor:SOSNA
Družstevná pri Hornáde