Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA203-008915
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:316135 €
Koordinátor:Univerzita Komenského v Bratislave
Bratislava