Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj duálneho vzdelávania v malých a stredných podnikoch (Enhancing the dual education system in small and medium size enterprises)
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA202-008890
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:212511 €
Koordinátor:EkoFond, n.f.
Bratislava