Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA201-008937
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:128810 €
Koordinátor:Univerzita Konštantína filozofa
Nitra