Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA109-008989
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor:Súkromná stredná umelecká škola filmová
Košice