Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mladí GEMERČANIA vo svete
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008740
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:47543 €
Sumár projektu:Naša škola zatiaľ nemá skúsenosti s mobilitnými projektami, avšak vieme, aké prínosy zahraničné stáže prinesú do vyučovacieho procesu a rozvoje účastníkov. Plánujeme implementovať tento projekt v roku 2015-2016 a organizovať zahraničné odborné stáže pre 18 študentov troch odborov: 3 žiaci učebného odboru hostinský - Rakúsko, Viedeň, hotely skupiny ACCOR. 5 žiakov odboru obchodná akadémia - Rakúsko, Viedeň, administratívna činnosť v spoločnosti AUSTRAINING 5 žiakov učebného odboru hostinský - Spojené kráľovstvo, Portsmouth, sprostredkujúca firma IBD Partnership zabezpečí vhodné pracoviská 5 žiakov odboru obchodná akadémia a obchodný pracovník - Spojené kráľovstvo, Portsmouth, IBD Partnership poskytuje administratívnu prácu pre 3 žiakov vo svojej organizáciia zabezpečí ďalšie pracoviská pre 2 žiakov. Doba stáže v obidvoch cieľovýchinách bude 3 týždňe. Očakávané vzdelávacie výstupy budú popísané v ECVET dokumentoch, a to Memorandum o porozumení a Dohoda o vzdelávaní. Dopad na účastníkov: zvýšené odborné vedomosti a kompetencie v odbore hostinský /rôzne prípravy jedál, stolovanie, prestieranie, špeciality národnýchín/, obchodná akadémia a obchodný pracovník /administrácia, práca s formulármi, korešpondencia, fakturácia, marketingové prvky/. Naplnenie projektových cieľov hodnotí hodnotiaci tím, nimi získané výsledky zhrnie projektový koordinátor.
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2, 050 01 Revúca
Revúca