Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improve your skills
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008736
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:85226 €
Sumár projektu:Do projektu sú zapojení dvaja partneri: Stredná odborná škola technická v Poprade a IBDPartnership, Portsmouth, Spojené kráľovstvo. Partneri sa dohodli a spoločnú organizáciu a realizáciu pracovnej stáže pre žiakov SOŠT v nasledujúcom rozložení: 12 žiakov - grafik digitálnych médií 11 žiakov - mechanik počítačových sietí 6 žiakov - programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení Žiaci sa zúčastnia stáže v dvoch turnusoch, v meste Portsmouth, predpokladaný termín stáže je október-november 2015. Projektový partner IBD Partnership zabezpečí vhodné pracovné miesta v dostatočnom množstve a kvalite tak, aby na jednom pracovisku nepracovali viac než 3 žiaci naraz. Cieľom projektu je upevniť už rozvíjané vedomosti a zručnosti žiakov, a nadobudnúť nové odborné vedomosti a kompetencie. Očakávané vzdelávacie výstupy a úlohy jednotlivých aktérov projektu /partneri, koordinátori, účastníci/ budú popísané v Memorande o porozumení a Dohode o vzdelávaní. Šíriť prínosy projektu budeme od začiatku projektového obdobia. Hodnotenie bude uskutočnené vo všetkých fázach projektu. Očakávaný dopad projektu pre študentov jednotlivých odborov: 1.Grafik:rozvíjajú sa odborné grafické zručnosti, žiaci sa oboznámias jednotlivými fázami produkcie propagačnej grafiky 2. Mechanik počítačových sietí: zvýšenie vedomostí a zručností študentov hlavne voblastiach sieťovej technológie /konfigurácia sieťových zariadení, wifi technológie, bezpečnosť sietí, IP telefóny, porovnanie technológie používané v zahraničí s technológiami používanými u nás/ a programovanie 3. Programátor obrábacíh a zváracích strojov a zariadení: napredovanie v sústružení vonkajších kužeľových a vnútorných kužeľových plôch.
Koordinátor:Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
Poprad