Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdokonalenie získaných vedomostí a zručností študentov v Dome ošetrovateľskej starostlivosti Coloma Court v Londýne
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008703
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:53566 €
Sumár projektu:Účastníci projektu sú za vysielajúcu organizáciu Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove (SK) a za prijimajúcu organizaciu Coloma Court nursing home. Projekt reaguje na potreby uplatnenia absolventov stredných škôl na Európskom trhu práce. Dáva možnosť vykonať odbornú prax vo vlastnom odbore v podmienkach mimo územia Slovenskej republiky a tým zlepšiť kvalitu a zvýšiť objem mobility v celej Európe pre osoby zapojené do počiatočného odborného vzdelávania a prípravy. Cieľom projektu je zdokonalenie sa účastníkov mobility v dosiaľ získaných vedomostiach a zručnostiach v poskytovaní základnej ošetrovateľskej starostlivosti a uspokojovaní bio-psycho- sociálno-spirituálnych potrieb pacienta, posilnenie humánneho prístupu k pacientovi, nadobudnutie nových skúseností s multikulturálnym ošetrovaním pacienta ako aj upevnenie si komunikačných zručnosti v anglickom jazyku vo svojom odbore. Mobilita sa uskutoční v dvoch trojtýždňových turnusoch v termíne 30.8- 19.9.2015 and 5.6- 25.6 2016 v priestoroch domu ošetrovateľskej starostlivosti Coloma Court v Londýne. Na základe transparentných kritérií bude vybraných 20 žiakov tretieho ročníka štvorročného študijného odboru zdravotnícky asistent, ktorých bude na mobilite sprevádzať učiteľka praktických cvičení.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
Prešov