Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podnikanie na vidieku potrebuje nápady
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008701
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:51092 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu "PODNIKANIE NA VIDIEKU POTREBUJE NÁPADY"je podporiť prenos inovácií, vedostí a "úspešných nápadov" medzi európskymi partnerskýmiinami - Slovensko a Taliansko; medzi dvomi podobnými regiónmi - stredným Slovenskom a Umbriou v strede Talianska; medzi vzdelávaním, poskytovaným školou a podnikaním na vidieku. Tento projekt je určený 20 študentom Strednej odbornej školy so zameraním na podnikanie na vidieku. Projektu by sa mali zúčastniť v rámci dvoch krátkodobých stáží (3 týždne). Očakávame, že projekt zlepší zručnosti a kompetencie našich študentov - budúcich farmárov a zamestnancov v poľnohospodárskom sektore a v službách na vidieku. Projekt sa sústreďuje na prevedenie teórie do reálneho života a zručnosti spojené s podnikaním pri zakladaní fariem a zariadení vidieckeho cestovného ruchu (manažment, marketing, inovácie v živočíšnej a rastlinnej výrobe). Ďalej je projekt možnosťou na zlešenie komunikačných zručností v angličtine a na druhej strane aj otvorením dverí do taliančiny. Pobyt v cudzine určite rozšíri spoločenské zručnosti študentov a bude ich v budúcnosti motivovať. Certifikáty (ECVET, Europass, certifikát Londýnskej spoločnosti IES) sú európskymi nástrojmi pre ďalší kariérny rozvoj a získajú ich úspešní účastníci projektu. Výsledky budú prezentované počas mnohých akcií, organizovaných školou, napr. farmárske trhy, celoslovenská včelárska výstava, Deň otvorených dverí, zasadnutie Vidieckeho parlamentu. Dúfame, že nájdeme nových priateľov aj nových partnerov pre ďalšie projekty.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Pod Banošom 80, 974 11 Banská Bystrica
Banská Bystrica