Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agro - Cool - Tour
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008656
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:55786 €
Sumár projektu:Odborný výcvik v zahraničí podporuje osobné a profesionálne zručnosti študentov. Podporuje nezávislosť a flexibilitu študentov a zlepšuje šance na uplatnenie na trhu práce. Tieto podnikové stáže sú úspešným krokom pre budovanie budúcej kariéry a profesionality žiakov v ich učebnom odbore. Žiaci budú mať možnosť vyskúšať sa v zaujímavých podmienkach, ktoré sa aj v bežnej praxi vyskytujú. Pre kvalifikované vykonávanie odborných činností získava žiak zahraničnou praxou odborný profil s nevyhnutným vzdelaním a tiež schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti samostatne alebo v tíme. Svoje teoretické vedomosti využívajú na precvičenie si postupov na opravu a zlepšenie si kvality svojej činnosti pri zisťovaní porúch a ich odstraňovaní pri rôznych častiach automobilov a poľnohospodárskych strojov. Žiaci, ktorí sa zúčastňujú stáže, si zvyšujú rozsah vedomostí, spoznávajú nové úspešné prostredie, majú možnosť porovnávať sa s európskymi stredoškolákmi, čím sa môže vytvoriť aj nová motivácia na zvýšenie ich úrovne vzdelania a zvýši sa ich možnosť uplatnenia sa v automobilovoma poľnohospodárskom odvetví aj v zahraničí. Stávajú sa konkurencieschopnou pracovnou silou, ktorá zodpovedá požiadavkám modernej doby a získané poznatky v zahraničí obohatia ich vedomosti a zručnosti pre budúcu kariéru. Keďže naši žiaci majú možnosť vykonať odbornú prax u našich zmluvných partnerov v našom regióne, resp. v školských dielňach, nemajú zatiaľ žiadne skúsenosti s prácou v odbornom výcviku v medzinárodnom prostredí, ktoré je postavené na úplne inej pracovnej kultúre, používa iné techniky, technológie, vybavenie . Cieľové skupiny: 1. agromechanizátor, opravár, 2. a 3..ročník. V tomto odbore by sme chceli realizovať stáž pre 12 žiakov v Taliansku, v jednej poľnohospodárskymi strojmi a ich údržbou sa zaoberajúcej firme. Našim cieľom je, aby žiaci získali nové odborné vedomosti a zručnosti. Presadením sa v cudzom prostredí sa rozvíjajú ich jazykové zručnosti a samostatnosť, čo predstavujú neoddeliteľnú súčasť úspešného uplatnenia sa v budúcnosti. 2. autoopravár - mechanik, 2. a 3..ročník. Cieľovouinou tohto odboru je Maďarsko, kde hosťujúcimi organizáciami našich žiakov sú také moderne vybavené pracoviská, ako Autó Totális Kft. (BOSCH CAR SERVISE) a Hoffman Garázsipari Kft. Realizovaním zahraničnej stáže by sme chceli umožniť našim žiakom získanie pracovných skúseností s takými modernými zariadeniami, ako sú: - Hofmann vyvažovačka kolies, vyzúvačka, aby sa oboznámili s technológiou Prism a jej použitím - Používanie diagnostického systému Bosch V tomto učebnom odbore sme tak isto naplánovali stáž pre 12 študentov. Pracovnú stáž v Maďarsku plánujeme realizovať v septembri/októbri 2015, stáž v Taliansku v marci/apríli 2016. Dĺžka stáže v oboch prípadoch je naplánovaná na 3 týždne. Zahraničná skúsenosť prináša do pracovného procesu nové pohľady na problematikua skúsenosti s riešením pracovných zadaní. Zamestnávatelia preferujú pracovníkov schopných komplexného pohľadu na zverenú úlohu. Jazykovo zdatný jedinec, ktorý má za sebou prax v zahraničnej firme je prínosom pre svojho zamestnávateľa. V našom regióne je viacero veľkých zahraničných firiem (New Holland, Class, Volkswagen, Peugeot), ktoré ocenia jazykovo dobre vybavených odborníkov. Skonštatovali sme, že súčasný trh si pýta viac absolventov strojárskych odborov, ktorí sú jazykovo dobre vybavení a schopní vyhovieť vysokým profesionálnym nárokom v súčasnom technologicky vyspelom svete. Niektoré tuzemské firmy majú už teraz vysoký priemerný vek zamestnancov, čím riskujú, že o pár rokov nebudú mať výkonných odborníkov.
Koordinátor:Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, 947 01 Hurbanovo
Hurbanovo