Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvíjanie odborných zručností v beauty službách
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008635
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:93304 €
Sumár projektu:Projekt ,,Rozvíjanie odborných zručností v beauty službách" bude po odbornej stránke zameraný na úpravu a starostlivosťo vlasy, pleť a nechty, s použitím najnovších materiálov, technológií a prístrojov. Zúčastnia sa hožiaci tretieho a štvrtého ročníka študijných odborov kozmetik, kaderník-vizážista a telová kozmetika,tretieho ročníka učebných odborov kaderník , manikér-pedikér a prvého ročníka nadstavbových odborov vlasová kozmetika a starostlivosť o ruky a nohy. Skupinu do Anglicka bude tvoriť štrnásť žiakov, doNemeckaštrnásť žiakov a do Česka dve skupiny po šesť žiakov. Do každej z cieľovýchín pôjdu so skupinami dve sprevádzajúce osoby. Cieľom žiakov z odborovkaderník, kaderník-vizážista a vlasová kozmetika je získať nové vedomosti a zručnostizamerané najmä na módne techniky strihania a farbenia vlasov,ošetrovanie, predlžovanie a zahusťovanie vlasovi na ekologické prípravky smerujúcek ochrane zákazníkaaživotného prostredia. Cieľom žiakov zodboru kozmetik jezískať nové vedomosti a zručnosti zamerané na ošetrovanie pletipomocou prístrojov a prípravkov s výživnými a omladzujúcimi účinkami, ktoré sú šetrné k pleti. Cieľom žiakov z odborov manikér-pedikér a starostlivosť o ruky a nohy je získať nové vedomosti a zručnosti zamerané najmä na starostlivosť o ruky a nohy s využitím prístrojov, starostlivosť a úpravu prírodných nechtov, modelovanie a zdobenie umelých nechtov,prácu s materiálmi a technikami, ktoré sa veľmi dynamicky menia. K potrebám patrí aj adaptovanie sa v novom pracovnom a životnom prostredí , oboznámenie sa sinou, jej kultúrou, rozšírenie a osvojenie si jazykových znalosti. Účastníci stáže využijú svoje nadobudnuté odborné zručnosti, ktoréporovnajú s praktikami využívanými v hostiteľskýchkrajinách. Počas stáže získajú žiaci ucelenú a mnohostrannú predstavu o dennom pracovnom režime a organizačných štruktúrach v kaderníckom, kozmetickoma manikérskom remesle v daných krajinách. Prax bude nadväzovať navedomosti, ktoréžiaci nadobudli v domácej krajine.Pod odborným vedením svojich inštruktorov žiaciprenesú svoje teoretické vedomosti do praxe, oboznámia sa s módnymi trendmi v kaderníckej, kozmetickej a manikérskej profesii a rozvinú si nápaditosť a kreativitu. Každodennou komunikáciou v nemčine, angličtine a češtine si zdokonalia svoje jazykové znalosti.Uvedené mobility sa uskutočnia v Anglicku v Corby, v Nemecku v Lipsku vČesku v Pardubiciach aDomažliciach v mesiacoch september - november 2015. Výstupom budeúprava klienta, ktorúžiaci vykonajú v posledných dňoch stáže novonadobudnutými zručnosťamis aplikovanímprípravkov používaných v daných krajinách. Tieto práce budúzdokumentované a spracované v digitálnej podobe, čo nám budezároveň slúžiť ako propagačný materiál. Výsledkom budú nové zručnosti, skúsenosti, lepšie komunikačné schopnosti, väčšia samostatnosťa prispôsobivosť jednotlivých účastníkov. Predpokladaný prínos vnímame pri uplatnení sa na pracovnom trhu ako i v zvyšovaní úrovne školy. Účasť na stáži je jednou z možností rozširovania vedomostí a zručností. Tie vytvárajú hodnotu ľudského kapitálu, ktorý je v súčasnosti veľmi naliehavýa jeho hodnota sa prejavuje v raste ekonomiky.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
Bratislava