Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMBATING AND PREVENTING BULLYİNG IN SCHOOLS OF EUROPE
Číslo projektu:2015-1-DE03-KA219-013567
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor:ZS Gabora Bethlena
Nové Zamky