Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effective Communication - A Successful Future Life
Číslo projektu:2015-1-BG01-KA219-014230
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor:Základná škola
Bratislava