Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We are in the world
Číslo projektu:2014-3-SK02-KA105-000339
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19305 €
Sumár projektu:Projekt predkladá občianske združeni V.I.AC., ktoré pracuje s dospievajúcou mládežou. Do projektu sú zapojené ďalšie 3 organizácie - Poľsko, Nemecko, Azerbajdžan. Projekt tvoria dve aktivity: mládežnícka výmena a partnerské stretnutie. Témou projektu je "Ako zvyšovať motiváciu mladých ľudí, a tak posilniť ich zamestnateľnosť i občiansku angažovanosť.
Koordinátor:V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže