Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvojom zručností proti nezamestnanosti
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000257
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17900 €
Sumár projektu:"Rozvojom zručností proti nezamestnanosti" je 6 dňový (2 dni na príchod a odchod účastníkov) tréningový kurz plný obohacujúcich a užitočných aktivít. Uskutoční sa v Košiciach, Slovensko s 30 účastníkmi (mladí lídri, ľudia pracujúci v organizáciach zameraných na rozvoj mladých, aktívni mladí ľudia, čeství absolventi, študenti v poslednom ročníku štúdia, nezamestnaná mládež) z rôznych kultúrnych zázemí (Bulharsko, Chorvátsko, Grécko, Litva, Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko, Turecko). Projekt je zameraný na zjednodušenie integrácie na súčasný pracovný trhu rozvinútím a/alebo zlepšením jemných zručností účastníkov ( (jazyková) komunikácia, prispôsobenosť, riešenie problému, výmena nápadov riešení, kreatívne myslenie, flexibilita) kreativity, sebavedomia a motivácie za účelom zvýšenia atraktivtiy pre budúceho potencionálneho zamestnávateľa na súčasnom trhu práce. Budovanie na ich silných stránkach a talente je odrazovým mostíkom pre profesionálny život.
Koordinátor:Active Youth