Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BE ECO - BE IN
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000253
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12480 €
Sumár projektu:Medzinárodná mládežnícka výmena s názvom BE ECO - BE IN je zameraná na praktickú ekológiu v našich životoch. Spolu 32 mladých ľudí z Poľska, Čiech, Litvy a Slovenska sa na 8 dní stretnú, aby spoločne riešili otázku praktickej ekológie v každodennom živote v rôznych oblastiach života a tvorili domáce ekologické produkty potrebné pre bežnú potrebu. Cieľom projektu je uvedomiť si potrebu byť viac ekologickejší a myslieť v tomto rámci.
Koordinátor:The Hope