Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jazykové vzdelávanie (nielen) cez internet
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000250
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32770 €
Sumár projektu:Projekt "Jazykové vzdelávanie (nielen) cez internet" pokrýva krajiny programu Slovensko, Maďarsko a partnerskú krajinu Turecko. Prebiehať bude na Slovensku v meste Partizánske a okolí od októbra 2014 do septembra 2015. Počas 12 mesiacov bude Edukácia@Internet hosťovať štyroch dobrovoľníkov z Maďarska a Turecka. Cieľom projektu je navzájom prepojiť online jazykové vzdelávanie s komunikáciou v reálnom živote pri aktívnej osobnej účasti učiacich sa.
Koordinátor:Edukácia@Internet