Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokončenie sebestačnej osady
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000241
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32280 €
Sumár projektu:Občianske združenie Eko-osada vníma zo skúsenosti s účasťou dobrovoľníkov či už na krátkodobých pobytoch alebo momentálnej EDS, že účasť mladých ľudí s rôznych kútov Slovenskej a Českej republiky a iných európskych krajín je pre rozvoj ekoosady obojstranne veľmi prínosná. Cieľom projektu je dokončiť ekoosadu, vytvoriť zázemie pre farmu (chov zvierat a následné spracovanie ich produktov) a urobiť finálne úpravy.
Koordinátor:Eko-osada o.z.