Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Between culture
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000232
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11950 €
Sumár projektu:Projekt predkladá neformálna skupina mladých ľudí z obce Košická Polianka. Cieľom výmeny je boj s predsudkami, stereotypmi a diskrimináciou prostredníctvom tvorivých aktivít a medzikulturneho dialógu. Výmena sa bude konať v Košiciach. Partneri sú Litva , Česká republika a Slovensko . Projekt trvá po dobu 7 dní a zahŕňa 10 ľudí z každej krajiny .
Koordinátor:PJ80