Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volunteering in the community center CESPOM 2014
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000230
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16330 €
Sumár projektu:Projekt realizuje Centrum sociálnej pomoci mladým . Dĺžka trvania projektu je 12 mesiacov , účastníkmi projektu budú 2 dobrovoľníci. Aktivity budú prebiehať hlavne v komunitnom centre, kde poskytujeme neformálne vzdelávanie mladým ľuďom pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tu majú dobrovoľníci príležitosť získať skúsenosti a zručnosti nevyhnutné pre svoj budúci profesijný život . Svojou prácou budú pomáhať pracovníkom komunitného centra pri rozvoji miestnych komunít. Budú sa venovať predovšetkým mladým ľuďom - Slovákom, Maďarom a Rómom.
Koordinátor:CESPOM Centrum sociálnej pomoci mladým