Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stanica - Open Cultural Space (Learning by Doing)
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000228
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15905 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu je intergrácia dvoch dobrovoľníčok v tejto organizácii, zužitkúvajúc ich existujúce schopnosti a skúsenosti a zároveň rozvíjajúc nové praktické, aj teoretické vedomosti, ktoré nadobudnú v prostredí nezávislej kultúrnej inštitúcie. Dobrovoľníčky sa stanú členmi multifunkčného tímu, v ktorom všetci pracujú za neustáleho vzájomného neformálneho a informálneho učenia. Ako sa pracovníci učia navzájom, tak aj dobrovoľníčky budú súčasťou tohto procesu, ktorý sa týka všetkých oblastí práce potrebných pre prevádzku modernej kultúrneho inštitúcie.
Koordinátor:Truc sphérique