Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Life with Nature
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA105-000227
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28875 €
Sumár projektu:Projektu sa zúčastnia traja mladí dobrovoľníci z troch krajín (Belgicko, Francúzsko, Španielsko) na 9-11 mesaicov. Dobrovoľníci sa spoločne počas projektu budú starať a pomáhať s riadením o malú farmu otvorenú pre návštevníkov.
Koordinátor:Pospolitosť pre harmonický život